Deze site maakt gebruik van en plaatst mogelijk cookies op uw computer. Wilt u dit niet? Verlaat dan deze website.

Disclaimer (No Comments)

Het doel van deze website is om niet-deskundige informatie te geven aan geinteresseerden over pasgeborenen, zuigelingen en babies. De website geeft informatie over dit onderwerp van uitsluitend zeer globale, niet-deskundige en niet-professionele aard.

Consulteer altijd eerst een dokter, medisch specialist of deskundig en erkend expert over het betreffende onderwerp voordat informatie (ideeen, adviezen, overige informatie) van deze website wordt aangewend.


De auteur heeft geen enkele kennis van de behandelde informatie. De inhoud van deze site is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn. De opsteller van deze website, de auteur, geeft op deze website uitsluitend zijn persoonlijke mening. De auteur heeft geen enkele (bijzondere) kennis over de onderwerpen die op deze website worden behandeld. De auteur is niet deskundig op de behandelde onderwerpen. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op deze website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op deze website, zijn geheel voor eigen risico.


De auteur beoogt op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen.
Carob creates supersites

Deze website wordt uitgegeven door Carob.
Op deze website zijn onze disclaimer en bepalingen omtrent auteursrecht van toepassing. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons op info@carob.nl.